Schilderijen

 Schilderijen die geschilderd zijn door mij. Sommige zijn intuïtief geschilderd en anderen zijn nageschilderd, getekend. Je kunt deze afbeeldingen gratis downloaden. Wil je een kaart bestellen met envelop en tekst, neem contact met me op. Per kaart zijn de kosten 2.00 Euro exclusief verzendkosten.

De schilderijen zijn ook op tuindoek verkrijgbaar.

                                         

AARTSENGEL NATHANIEL

Breng je mannelijk en vrouwelijk deel in balans

 

Lieve moederaarde,

Zo dichtbij,

Vertrouwen maakt me blij.

Energie van geborgenheid,

Zacht in al zijn tederheid.

Aanraken van veilig op aarde staan,

Nederig, stap voor stap op weg gaan.

Stil verlangen,

Het kind in liefde ontvangen.

Het laten stromen,

Dankbaar om thuis te komen.

(Wilma)

 

Mijn woorden en mijn daden,

Ik heb ze steeds geëert.

Overwinning is voor allen,

Als men er iets van leert.

De mensheid die verheugt zich!

De buit van een succes is:

Harmonie en evenwicht,

Wereldvrede en het licht.

Hoofdtooi van de krijgersclan,

Eer heb je verdiend.

Arendsveren, trots idee,

Moed heb je geleerd.

Leer ons over aanvallen,

En oprukken naar rechts.

Bouw nu uit,

Groots raadvuur.

Wijsheid waar en echt.

(moeder aarde kaarten)

 

Dansend

Gekoesterd door het licht,

Gedragen door de aarde.

Overstelpt door de hemel,

Tedere gedachte.

Liefste woord,

Innigste gebaar.

Droom die uitkwam,

Droom die mens werd.

Onweerstaanbaar mens,

Hemel lacht,

Aarde zingt.

Dansend in het licht.

 

(Hans Bouma)

 

Wil jij je nog achter dit clownsgezicht verschuilen,

Of ga je de zon die er achter ligt openen.

Je ware gezicht tonen,

Te stralen, waarvoor je op aarde bent gekomen.

 

In een droom liep ik een winkel binnen.

Achter de toonbank stond een engel.

Ik vroeg "wat verkoopt u hier?"

"Alles wat u maar wilt", zei de engel.

"Oh, zei ik, echt waar?"

"Ik wil graag vrede op aarde, gezondheid en onderdak,

vrijheid en respect voor iedereen."

"Wacht even", zei de engel,

"U begreep me verkeerd,

Wij verkopen hier geen vruchten,

Alleen maar zaden,

Die kunt u zelf zaaien.

 

Ik kan alleen maar zijn wat ik ben....

Een koning wandelde zijn tuin in en trof daar verdorrende

 en wegkwijnende bomen, struiken en bloemen aan.

De eik zei dat hij doodging,

 omdat hij niet zo hoog kon worden als de pijnboom.

Toen de koning zich naar de pijnboom keerde,

bleek die het er helemaal bij te laten hangen,

omdat hij geen druiven kon dragen zoals de wijnstok.

En de wijnstok was aan het doodgaan, omdat hij

niet kon bloeien als een roos. Maar plotseling zag

 de koning een viooltje staan in het gras dat bloeide en straalde,

zoals het maar kon. Op zijn vraag kreeg hij dit antwoord.

"Ik ging er vanuit dat u mij geplant hebt, omdat u een

viooltje wilde. Als u een eik had gewild, een wijnstok,

een pijnboom of een roos, dan had u die wel geplant.

Daarom dacht ik dat ik zo goed als ik kan,

 maar mag zijn wat u zich had voorgesteld.

IK KAN ALLEEN MAAR ZIJN WAT IK BEN

EN IK DOE DIT ZO GOED ALS IK KAN ZIJN.

 

Een goede reiziger heeft geen vooropgezet plan,

En is niet gericht op aankomen.

Een goede kunstenaar laat zich leiden door zijn intuïtie.

Een goede wetenschapper heeft zichzelf van begrippen bevrijd.

En houdt zijn geest open voor wat is.

Zo is de meester er voor iedereen,

En wijst niemand af.

Hij is bereid om elke situatie te benutten en verspilt niets.

Dit wordt de omarming van het licht genoemd.

Wat is een goed mens anders dan de leraar van een slecht mens?

Wat is een slecht mens anders dan het werk voor een goed mens?

Als je dit begrijpt, zul je verloren gaan,

Hoe intelligent je ook bent.

Het is het grote geheim.

 

(de mooiste wijze teksten uit de TAO)

 

 

 Geschilderd toen Shanti (onze hond) naar het licht ging.

Loslaten opent een diepere verbinding met diepere wortels.

 

 

De meester geeft zich over aan het moment hem brengt.

Hij weet dat hij zal sterven, en er is niets meer waaraan

hij zich kan vasthouden: geen illusies in zijn geest, geen

weerstandsvermogen in zijn lichaam. Hij denkt niet na over

zijn handelingen: zij vloeien voort uit de kern van zijn wezen.

Hij leeft zonder terughoudendheid: daarom is hij toe aan de dood,

zoals een man toe is aan zijn slaap na een dag hard werken.

 

(De mooiste wijze teksten uit de TAO)

 

                                                             

                                                   Yvonne Borgers heeft dit schilderij geëtst.

                                                   Ik heb het nagetekend. In overleg met Yvonne       

                                                   mocht ik het op mijn website plaatsen. Dankjewel.

                                                   Margo Gielkens heeft de tekst erbij gemaakt.

                                                                                  WIJSHEID

                                                                           Ogen van het hart,

                                                                     Winnen aan vitale kracht.

                                                                        Wijsheid is hun taal,

                                                                         Als poort van de ziel.

                                                                   Twee werelden verbindend,

                                                                                Stralende ogen.

                                                                      De website van Yvonne is:

                                                          http://members.home.nl/yvonned/

 

Deze tekst is ook zo passend bij het schilderij.

 

ONS WARE ERFGOED

 

De kosmos is gevuld met kostbare juwelen.

Ik wil jou daar deze morgen een handvol van geven.

Ieder moment van je leven is een juweel,

Dat schittert en aarde en hemel,

water en wolken bevat.

 

Alleen als je zachtjes ademt

worden de wonderen vertoond.

Opeens hoor je de vogels zingen,

de dennen neuriën,

je ziet de bloemen bloeien,

de blauwe hemel,

de witte wolken,

de glimlach en de wonderlijke blik

van je geliefde.

 

Jij , de rijkste persoon op aarde,

altijd bedelend om een stuk brood,

Wees niet langer het berooide kind.

Kom terug en eis je erfdeel op.

Laten we blij zijn om ons geluk

En dat aan iedereen uitdelen.

Koester het hier en nu.

Laat de stroom verdriet maar los,

En sluit heel het leven in je armen.

 

Thich Nhat Hanh

                                                             

                                                           

                                                         

Chaos is het woord dat we bedacht hebben voor orde die we niet begrijpen.

De vlinder

Ergens achter in een donker woud,

Heeft een rups een cocon om zich heen gebouwd.

Het eeuwige kruipen maakte haar vreselijk moe,

Ze sleepte zichzelf naar dit veilige plekje toe.

In haar cocon heeft ze kracht en warmte gekregen,

In een cocon bleef ze klein.

 

Diep in haar hart wilde ze graag een vlinder zijn,

Ze is alleen bang voor de enorme verandering die ze zal ondergaan.

En voor wat haar straks te wachten zal staan,

Dapper als ze was besloot ze zich aan de natuur over te geven.

En te gaan voor een gelukkig leven,

Ze voerde in haar cocon een zware strijd.

Ze raakte de controle over haar lichaam en leven kwijt.

 

Op een dag scheen er een zonnestraaltje door haar cocon,

Dit was het moment waarop voor haar een nieuw leven begon.

Ze ontpopte zich in de warmte van de zonnestralen,

Ze voelde dat dit de bron was waar zij echte liefde kon halen.

Haar kleurrijke vleugels spreidde ze uit in het licht,

Ze genoot van haar vormen, een prachtig gezicht.

ze vloog over Zeeën, langs bergen, door dalen.

 

Ze rustte op bloemen en durfde nector te halen,

Ook hield ze van de sterren en vloog graag bij nacht.

De aangename stilte heeft haar tot eindeloos dromen gebracht,

De wereld lag voor haar open, ze voelde zich vrij.

Diep in jouw hart zit deze vlinder....die vlinder dat ben jij.

Gedicht van Maartje Slot

Niets in de wereld

Is zo zacht en meegaand als water.

En toch, als het erom gaat,

Het harde en onbuigzame te smelten.

Is er niets dat sterker is.

Het zachte overwint het harde:

Het zachtmoedige overwint het strenge.

Iedereen weet dat dit waar is,

Maar weinigen kunnen ermee omgaan.

Daarom blijft de meester,

Kalm in het verdriet.

Het kwaad kan zijn hart niet binnengaan.

Omdat hij opgehouden is met helpen,

Is hij de grootste hulp voor de mensen

Ware woorden lijken paradoxaal.

(De mooiste wijze teksten uit de TAO)

 

de zon van de tarotkaarten

Paarden die voor mij een brug zijn tussen hemel en aarde en ons leren vanuit ons hart te leven.

Mooi gedicht geschreven door Rachelle Hasnas

DE BRUG

Ik heb rusteloos gezocht,

in het eindeloze weten dat alles wat is,

Niet is wat het lijkt.

Een wijsheid van binnen, die hunkert om vrij te zijn,

Laat me niet nog een leven lang slapen,

Die innerlijke stem zwijgt niet langer.

Want het is tijd dat ik nu luister,

Naar wat mijn Ziel al sinds het begin der tijden weet.

 

Ik heb eindelijk de weg meer en meer naar huis gevonden,

Zwerf steeds minder doelloos rond,

Ik heb een doel,

Want het licht is gekomen en vervult me,

Met zijn liefde en goddelijkheid.

Alle angst vervaagt meer en meer, nu ik meer bewust wordt,

Omdat ik weet dat ik ben.

Neem ik vol vreugde mijn macht terug,

Hoewel aarzelend, omdat ik begrijp,

Dat deze waarheid verantwoordelijkheid inhoudt.

 

Ben ik bereid te zijn wie ik ben?

Maar kan ik dan nog wel blijven wie ik was?

Want de droom van gisteren verflauwt snel,

En met niets om me aan vast te houden,

Sta ik op de drempel van morgen.

Ik besef het nu, zo sterk en zo zeker,

Ik ben een BRUG van wat was naar wat komt.

Een schakel van oud naar nieuw.

De keus is gemaakt.

Teruggaan kan niet meer,

In vrijheid loop ik trots in het LICHT.

 

Lieve Dolfijn

Je naam zegt het al dol-fijn,

tijdens het schilderen voelen je zijn.

Speels, vrij en zacht,volledig in je kracht,

Fier en trots, stromen van geluk en schoonheid.

Energetisch voelen jouw grenzeloze tijd,

Verbonden met je vreugde in het moment.

Wilma die in je spiegelbeeld zichzelf  erkent,

Dankjewel, lieve dolfijn.

Ik hoorde je, in mijn innerlijke zijn,

durven spelen, leven ieder moment weer.

eenheid en gelijkwaardig zijn keer op keer.

Beauty Wilma

Zonnelied

Heel de schepping zingt voor U,

Lieve innerlijke stem.

Broeder zon bezingt de dag,

stralend mooi en krachtig.

Zusje maan en al haar sterren,

staan te fonkelen van verre.

Broeder wind blaast met een zucht,

stapelwolken door de lucht.

Zuster water met haar stroom,

wast de aarde fris en schoon.

Broeder vuur danst laag en hoog,

stoer en vrolijk voor ons oog.

Zuster aarde, onze moeder,

geeft ons voedsel,  planten,  bloemen,

En de mens die zonder klagen,

alle zorgen weet te dragen

en een ander kan vergeven,

is een parel van uw vrede.

Dank  u zelfs voor zuster dood,

die ons terugdraagt in uw schoot.

Al uw werk is prachtig.

Heel de schepping zingt voor u.

Lieve innerlijke stem.

Franciscus van Assisi

Door soms ook mijn onmacht, verdriet, klagen, boosheid, te voelen, accepteren en lief te hebben, te omarmen, kunnen er langzaam dingen veranderen. Ik vecht niet tegen dit duistere deel in mij.

Ik accepteer dat dit soms ook een deel van mij is.

Hierna kan  ik het gedicht van Franciscus begrijpen. Het duistere deel mag ook licht zien en dat is ook okè.

 

 

 

 

Een glimlach

Een glimlach kost niets en geeft zoveel.

Hij verrijkt de ontvanger en de gever,

Hij duurt misschien maar even,

maar de herinnering eraan is vaak voor eeuwig.

Niemand is zo rijk dat hij zonder kan,

En niemand is zo arm,

dat hij hem zich niet kan veroorloven.

Hij brengt geluk en is een teken van vriendschap.

Hij krijgt pas dan waarde, als hij geschonken wordt,

Wanneer de andere geen glimlach meer zou hebben,

dan geef ik hem er een van mij,

want niemand heeft zo erg een glimlach nodig

als degene die er geen meer over heeft.

Uit China

SCHILDERIJ VAN :

Pegasus met de vijf chinese tekens van  metaal, water, hout, vuur, aarde

 

 

                                                              

                                                                      De kat en de uil hebben prima zicht,

                                                                     Op heksenwerk in het volle maanlicht.

                                                                     Ze roert in haar ketel met haar magische staf,

                                                                     Vleermuizen zien toe van heel ver af.

                                                                     Een spin heeft haar web gesponnen in de boom,

                                                                     Vangt keer op keer een prachtige droom.

                                                                     Wijsheid, eigenzinnigheid in het duistere licht,

                                                                      Telkens weer een mysterieus gezicht.

                                                                      Een stem diep binnenin begint te spreken,

                                                                      Daar heb ik steeds naar uitgekeken.

                                                                      In de duisternis o zo stil,

                                                                      Is daar de magie van wat ik wil.

                                                                      De ziel die spreekt heel erg zacht,

                                                                      Op dit moment diep in deze nacht.

                                                                      Ik zie de rust in me wederkeren,

                                                                      Voel de uil met zijn zachte veren.

                                                                       Hoor de kat, ze begint te spinnen,

                                                                       Deze magie zal steeds weer overwinnen.

                                                                                             Namastè Wilma en Bart

                                              

                                                                 

 

 

 

 Aramees gebed dat Jezus sprak

 

Bron van zijn die ik ontmoet,

In wat me ontroert.

Ik geef u een naam opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.

Budel uw licht in mij.

Maak het nuttig.

Vestig uw rijk van eenheid NU.

Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.

Maak los de koorden van fouten,

Die ons vastbinden aan het verleden.

Zoals wij anderen hun misstappen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Want uit U wordt de alwerkzame wil geboren.

De levende kracht om te handelen.

 Het lied dat alles verfraait en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwd.

 

Wellicht zijn alle Draken in ons leven,

Uiteindelijk prinsesen die er in angst en beven,

Slechts naar haken,

Ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken.

Wellicht is alles wat er aan verschrikking nodig leeft,

In diepste wezen niets anders dan iets dat onze liefde nodig heeft.

 

Maria Rilke Tainer

 

P8290004-1.jpg

 

Dag lieve Tovenaar Merlijn

 

Overvloed laten stromen,

Openen, zodat het naar me kan toe komen.

Alles wat zuiver is mag ik ontvangen,

Verlangen.

Het me toestaan,

En het komt eraan.

Geluk, overvloed in vreugdevol delen,

Mezelf verder helen.

Dankjewel, Merlijn om jouw energie te voelen en te integreren,

Vader Zon en Moeder aarde eren.

Leven vanuit het hart in aanwezig zijn,

Het lijkt zo klein.

Maar wat is het mooi de eenvoud, zachte kracht en de magie,

Voor mij de ware religie

 

In leven,licht en liefde

Namasté

Wilma

 

 

 

                                                                    Tao tekst 21

                                                      Innerlijk licht.

Het is de grootste innerlijke kracht om alleen de Tao te volgen.
De Tao is onvindbaar en ongrijpbaar.
En, hoewel onvindbaar en ongrijpbaar,
toch is er een beeld in de Tao, een vorm.
De Tao is mat en duister en toch is er binnenin licht.
Dit licht is echt, en daarom kun je erop vertrouwen.
Vanaf de eerste dag tot nu toe is haar naam nooit vergeten.
Door haar bemerken we alles.

 

http://www.tekensvanleven.nl/teken21.htm

 

 

W                                                        Wie de eenvoud ontmoet

ontmoet tevreden zijn

En is de koning te rijk

 

 

God create our skin

tones with beautiful

variety, but all of our

Souls are the same color

 

Earth, human, freedom, love

Maak jouw eigen website met JouwWeb